Asiakaspalaute

Asiakkaan antama palaute meidän toimminnasta ja laadusta sekä työn lopputuloksesta on meille tärkeää. Haluamme kehittää toimintaamme ja parantaa sitä. Vastaathan alla oleviin kysymyksiin. Halutessassi voit jättää myös vapaamuotoisen palautteen kyselyn lopuksi. Kiitos!